| kategoria: porady .

Prawo o ruchu drogowym dokładnie definiuje zasady związane z przewozem ładunków naczepą. Jeśli jesteś kierowcą, sprawdź, co powinieneś na ten temat wiedzieć.

Przewóz ładunków naczepą jest obwarowany licznymi przepisami. Niestety w gąszczu mnóstwa zajęć i obowiązków wielu kierowców zapomina o ogólnie przyjętych zasadach i tym samym – naraża się na poważne ryzyko (zwłaszcza finansowe). Co warto wiedzieć na ten temat?

Zasady umiejscowienia ładunku

Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że przewożone ładunki nie powinny zwiększać łącznej masy pojazdu ponad określony w dokumentacji samochodu limit, naruszać stabilności i stateczności pojazdu a także – wpływać na bezpieczeństwo kierującego i innych osób, które korzystają z drogi.

Równie istotne jest odpowiednie zabezpieczenie przewożonego towaru. Po pierwsze – pod żadnym pozorem nie można dopuścić do jego przemieszczania się podczas jazdy. Warto też pamiętać o tym, że pod żadnym pozorem ładunek nie może generować zbędnego hałasu, zwisać i zanieczyszczać drogi. Po drugie – jeśli przewozimy materiały sypkie, bezwzględnie należy przewozić je w specjalnych pojemnikach, które są szczelne i zabezpieczają towar przed wysypaniem się.

Dopuszczalne przekroczenie obrysu pojazdu

Przepisy stanowiące o ruchu drogowym dokładnie określają również maksymalne wymiary przewożonego ładunku, w kontekście przekroczenia obrysu naczepy i pojazdu.

  1. Jeśli ładunek wystaje poza boczne krawędzie obrysu pojazdu, jego całkowita szerokość (chodzi o pojazd) nie przekraczała 2.55 metra. Jeśli zaś pojazd sam posiada taką szerokość, maksymalny wymiar (wraz z towarem) nie może przekroczyć 3 metrów. W tym przypadku występuje jeszcze jedno obostrzenie – mianowicie z jednej strony ładunek nie może wystawać dalej, niż na odległość 23 centymetrów.
  2. W przypadku ładunków długich, nie mogą one wystawać poza tylną linię obrysu pojazdu na odległość większą aniżeli 2 metry. Zasada ta dotyczy zarówno pojedynczych pojazdów, jak i zespołów pojazdów. Jeśli dana przyczepa jest przyczepą kłonicową, odległość tą liczy się już od ostatniej osi przyczepy.
  3. W przypadku, jeśli ładunek wystaje z przodu pojazdu, nie może on przekraczać swoim obrysem przedniej krawędzi tegoż pojazdu na odległość większą aniżeli 0.5 metra. Co ciekawe, ustawodawca określił również maksymalną odległość (w tym przypadku) również od siedzenia kierowcy. W myśl przepisów dystans ten nie może być większy, niż 1.5 metra.
  4. Nieco inne zasady dotyczą przewozu długiego drewna w przypadku, gdy przewozimy go za pomocą naczepy kłonicowej. Wtedy ładunek z przyczepy nie może wystawać na odległość nie większą niż 5 metrów, dystans ten licząc od tylnej krawędzi naczepy.
  5. Warto również pamiętać o konieczności oznaczenia ładunku przekraczającego skrajnię pojazdu. Zasada ta dotyczy każdego ładunku, niezależnie od jego rodzaju i odległości, na którą dany ładunek wystaje. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa o ruchu drogowym.

Jak oznaczamy ładunek, który przekracza skrajnię pojazdu?

Jeśli ładunek wystaje z przodu pojazdu, powinien być on oznaczony chorągiewką pomarańczową, lub też dwoma pasami białymi i dwoma czerwonymi. W tym przypadku warunek jest jeden – wspomniane oznaczenia muszą być widoczne z boków i przodu pojazdu. W sytuacji, gdy nie mamy dostatecznej widoczności, przód tak przewożonego ładunku musi być oznaczony białym światłem.

Jeśli ładunek wystaje z boku pojazdu, należy go oznaczyć pomarańczową chorągiewką o wymiarach 50 x 50 cm. Powinna być ona umiejscowiona na najbardziej wystającej krawędzi ładunku. W sytuacji braku widoczności (w porze ciemnej) ładunek ten należy oznaczyć odblaskami (przód biały, tył czerwony).

Jeśli ładunek wystaje z tyłu pojazdu, koniecznie trzeba go oznaczyć specjalnymi pasami, barwy białej i czerwonej, które będą umieszczone bezpośrednio na ładunku, na znajdującej się na jego tylnej płaszczyźnie tarczy, bądź też – na zamocowanej z tyłu ładunku bryle. Co ważne, łączną powierzchnia tychże pasów nie powinna być mniejsza, niż 1000 cm kwadratowych. Zasada ta nie dotyczy drewna długiego, w przypadku którego dopuszcza się oznaczenie zwykłą, pomarańczową chorągiewką (może być to też pomarańczowa tarcza odblaskowa).

Jeśli wystający ładunek jest przewożony za pomocą samochodu osobowego, lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, może być on oznaczony czerwoną chorągiewką o wymiarach 50 x 50 centymetrów, która będzie zawieszona na samym końcu ładunku.

Przepisy dodatkowe

  1. Łączna wysokość pojazdu z przewożonym ładunkiem nie może przekroczyć 4 metrów.
  2. Jeśli pojazd wraz z ładunkiem przekracza dozwoloną masę całkowitą, wtedy może się on poruszać po polskich drogach, tylko po otrzymaniu stosownego zezwolenia. W każdym innym przypadku przewóz takiego ładunku jest karalny.

Podsumowanie

Podsumowując, przepisy ruchu drogowego obejmujące przewóz ładunku naczepą (i nie tylko) są jasne i przejrzyste. Nieprzestrzeganie ich wiąże się z surowymi karami – zwłaszcza w przypadku kierowców zajmujących się transportem zawodowo. Dlatego, jeśli jesteś kierowcą, szanuj siebie i innych użytkowników ruchu drogowego. Miej też na uwadze konsekwencje finansowe wynikające z tego tytułu.